Portal psychologiczny - charaktery.eu

 • Facebook
 • Google Plus One
 • Tweeter
 • Wykop


Zaprenumeruj nasz biuletyn!


Wiadomości

dr Tomasz Frąckowiak

 • Facebook
 • Google Plus One
 • Tweeter
 • Wykop

dr Tomasz Frąckowiak
dr Tomasz Frąckowiak jest adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wroc­ławskiego oraz w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

W czerwcu br. otrzymał prestiżową Nagrodę im. Stefana Szumana za rozprawę doktorską o psychologicznych uwarunkowaniach długowieczności. Obecnie realizuje dwa projekty badawcze z zakresu psychologii procesów starzenia się: „Temperamentalne uwarunkowania poczucia jakości życia na różnych etapach starzenia się” oraz „Osobowościowe i środowiskowe zasoby sprzyjające aktywności zawodowej, społecznej i twórczej osób starszych”. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychogerontologii, psychometrii (zwłaszcza kwestionariuszowego pomiaru dobrostanu), metodologii badań narracyjnych i psychologii poznawczej. Został wyróżniony stypendium Samorządu Miasta Wrocławia. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych. Jest też członkiem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Psychologii Polskiej.
 • Facebook
 • Google Plus One
 • Tweeter
 • Wykop


KONTAKT
Charaktery
25-502 Kielce
ul. Paderewskiego 40
tel. 41 343 28 40
fax. 41 343 28 49