Portal psychologiczny - charaktery.eu

  • Facebook
  • Google Plus One
  • Tweeter
  • Wykop
Coaching


Zaprenumeruj nasz biuletyn!


Psychosłownik

Dysocjacja

(łac. dissociatio, rozdzielenie) – według amerykańskiej klasyfikacji zaburzeń (DSM-IV) dysocjacja rozumiana jest jako „rozłączenie funkcji, które normalnie są zintegrowane, czyli świadomości, pamięci, tożsamości, czy percepcji”. Pojęcie to wprowadził w swojej pracy doktorskiej francuski psychiatra Pierre Janet. Oznacza ono mechanizm, w wyniku którego nieświadome i utrwalone wyobrażenia, często spowodowane przez traumatyczne doświadczenia z wczesnego dzieciństwa, oddzielają się od świadomości i stają się psychicznymi automatyzmami, które mogą przejmować kontrolę nad zachowaniem danej osoby.
Należy rozróżnić przeżycia dysocjacyjne (np. chwilowa utrata kontaktu z sobą lub otoczeniem, np. podczas marzeń na jawie) i utrwalone zaburzenia dysocjacyjne, do których należą: amnezja dysocjacyjna (niepamięć ważnych informacji osobistych, tego, kim jestem, co zrobiłem), fuga dysocjacyjna (niepamięć połączona z ucieczką), depersonalizacja (poczucie utraty własnej tożsamości) i dysocjacyjne zaburzenia tożsamości – gdy jedna bądź kilka tożsamości zaczyna żyć niezależnym życiem. Najbardziej znanym przykładem omawianych zaburzeń są doktor Jekyll i pan Hyde z powieści Roberta Louisa Stevensona.

KONTAKT
Charaktery
25-502 Kielce
ul. Paderewskiego 40
tel. 41 343 28 40
fax. 41 343 28 49