Portal psychologiczny - charaktery.eu

  • Facebook
  • Google Plus One
  • Tweeter
  • Wykop
Coaching


Zaprenumeruj nasz biuletyn!


Psychosłownik

Empatyczne rozumienie i komunikowanie

od czasów Rogersa uważane jest za jeden z najważniejszych czynników decydujących o skutecznym pomaganiu. Obejmuje cztery aspekty:
a) zdolność terapeuty do tworzenia trafnych wyobrażeń na temat tego, co dzieje się w wewnętrznym świecie klienta,
b) umiejętność werbalnego zakomunikowania treści tych wyobrażeń klientowi,
c) wrażliwość na reakcje klienta, który może potwierdzić lub zanegować trafność tych wyobrażeń,
d) pozytywne zaangażowanie emocjonalne terapeuty, towarzyszące wyobrażaniu sobie i komunikowaniu tego, jak klient został zrozumiany.

KONTAKT
Charaktery
25-502 Kielce
ul. Paderewskiego 40
tel. 41 343 28 40
fax. 41 343 28 49