Portal psychologiczny - charaktery.eu

 • Facebook
 • Google Plus One
 • Tweeter
 • Wykop


Zaprenumeruj nasz biuletyn!


Wiadomości

Kiedy następuje koniec związku?

 • Facebook
 • Google Plus One
 • Tweeter
 • Wykop

Kiedy następuje koniec związku? Amerykańscy psychologowie opracowali nową metodę określania trwałości związku. Jest ona dokładniejsza niż ocena dokonywana przez same pary.

       Zakochani są najczęściej w siódmym niebie. Partner lub partnerka wydają się być perfekcyjni. Ukochana osoba jest tą, której zawsze szukaliśmy, chcemy z nią spędzić resztę życia. Naukowcy z University of Rochester w Nowym Jorku znaleźli sposób, by dowiedzieć się, czy dany związek przetrwa, czy nie. Psychologowie zastosowali tzw. Go/No-go Association Task, by ustalić, co dana osoba naprawdę czuje do partnera. Go/No-go Association Task to rodzaj testu na asocjację, który umożliwia naukowcom obserwowanie automatycznych i subiektywnych skojarzeń i uczuć badanej osoby. Ludzie, którzy tworzą udane związki, kojarzą zazwyczaj ze swoim partnerem pozytywne słowa. Natomiast asocjacje negatywne pojawiają się wtedy, gdy związek przeżywa kryzys.
        Grupa psychologów pod kierunkiem Ronalda D. Rogge’a przetestowała 222 ochotników, którzy na początku eksperymentu tworzyli trwały związek. Przed rozpoczęciem badania, uczestnicy mieli wymienić trzy różne słowa-bodźce, które określałyby ich partnera bądź partnerkę: jego lub jej imię, pieszczotliwe zdrobnienie imienia oraz jedną typową cechę charakteru ukochanej osoby. Badani zostali podzieleni na dwie grupy. Uczestnicy z grupy pierwszej mieli za zadanie połączyć z partnerem słowa nacechowane pozytywnie np. „urlop, pokój” lub negatywne np. „wypadek, śmierć”. Dla osób z drugiej grupy wybrano natomiast pozytywne i negatywne pojęcia, typowe dla relacji z drugą osobą np. „zrozumienie, dzielenie się” lub „zrzędzenie, krytykowanie”. 
Badanym osobom z obu grup pokazywano na ekranie komputera słowa ze wszystkich trzech zbiorów pojęć: pozytywne, negatywne oraz za każdym razem słowa-bodźce, które odnosiły się do partnera. Przy tym przydzielono im dwa różne zadania.
       Badany miał nacisnąć spację na swojej klawiaturze, gdy zobaczył na monitorze słowo pozytywne lub odnoszące się do partnera. W drugim przypadku miał nacisnąć spację, gdy pojawiły się wszystkie słowa negatywne oraz te, które odnosiły się do partnera.
       Stąd też wzięła się nazwa Go/No-go Association Task. Naciśnięcie spacji jest określane jako reakcja „Go”, nie przyciśnięcie jako reakcja „No-Go”. Szybka reakcja „Go” wskazuje na silne skojarzenie wyświetlanego właśnie na ekranie komputera pojęcia z partnerem. U badanych, którzy skojarzyli partnera prawie wyłącznie z negatywnymi pojęciami, prawdopodobieństwo rozpadu związku w ciągu następnych 12 miesięcy było wyższe niż u tych, którzy mieli asocjacje partnera z pozytywnymi pojęciami. W przypadku uczestników z grupy pierwszej, którzy skojarzyli z partnerem negatywne słowa np. „wypadek”, prawdopodobieństwo rozstania wynosiło 77 proc., podczas gdy u pozostałych uczestników eksperymentu tylko 14 proc. W grupie drugiej prawdopodobieństwo rozstania wynosiło blisko 40 proc., gdy badana osoba skojarzyła partnera z negatywnymi słowami jak np. „zrzędzenie”.
       Z eksperymentu wynika dwie rzeczy. Po pierwsze negatywne asocjacje ograniczają się na początku do naszych relacji z ukochaną osobą. Po jakimś czasie rozwija się z nich negatywna ocena partnera lub partnerki. Po drugie kojarzenie z partnerem negatywnych pojęć zwiększa prawdopodobieństwo rozstania.
Psychologowie są więc w stanie lepiej ocenić stabilność związku, niż robią to sami zainteresowani, dzięki zastosowaniu Go/No-go Association Task. Większość badań, które zajmują się jakością związków, opiera się na samoocenie badanych osób. Jednak te wypowiedzi są mało przydatne, ponieważ badani mają duży problem z tym, by przyznać się przed innymi i samym sobą do tego, że ich uczucia do partnera bądź partnerki osłabły. Wielu naukowców zakłada, że osoby badane same wiedzą najlepiej, jak bardzo są szczęśliwe. Jednak w rzeczywistości okłamują siebie i innych, przedstawiając swojego partnera lub partnerkę tylko w dobrym świetle. Wielu ludzi nie przyznaje się także, że są mniej szczęśliwi w swoich związkach. Natomiast test na asocjację pozwala psychologom na jedyny w swoim rodzaju wgląd w uczucia danej osoby do partnera oraz na uzyskanie informacji, których badani sami nie mogą lub nie chcą podać ekspertom.

Żródło : www.sueddeutsche.de
 • Facebook
 • Google Plus One
 • Tweeter
 • Wykop


KONTAKT
Charaktery
25-502 Kielce
ul. Paderewskiego 40
tel. 41 343 28 40
fax. 41 343 28 49