Portal psychologiczny - charaktery.eu

 • Facebook
 • Google Plus One
 • Tweeter
 • Wykop


Zaprenumeruj nasz biuletyn!


Wiadomości

Osobowość depresyjna?

 • Facebook
 • Google Plus One
 • Tweeter
 • Wykop

Osobowość depresyjna? Skoro sposób przetwarzania informacji może zostać utrwalony jako cechy osobowości i tworzyć określony styl świadomości siebie, to czy można mówić o osobowości depresyjnej i jaki jest jej związek z zachorowaniem na depresję?

Te zależności badała Aleksandra Pilarska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przy pomocy Skali Samoświadomości i kwestionariusza depresji Radloffa badano dwie grupy (76 osób z objawami depresyjnymi o różnym natężeniu i 15 osób leczących się z powodu depresji). Wyniki badania potwierdziły istnienie związku pomiędzy podmiotowymi formami świadomości a nasileniem objawów depresyjnych.

Osoby, u których nasilenie objawów depresyjnych było najwyższe, miały profil osobowości podobny do osób już chorujących na depresję. Największe natężenie objawów wiązało się z aktywnością wyższych poziomów świadomości, w których dominuje egocentryczna i emocjonalna koncentracja na sobie. Taka osobowość może stanowić dyspozycję do ujawnienia zespołu depresyjnego. Jednakże dociekanie istnienia „osobowości depresyjnej” jako czynnika ryzyka depresji wymaga dalszych badań.

Wyniki opublikowano w „Rocznikach Psychologicznych” (2010, t. XIII, nr 2, s. 181–197).
 • Facebook
 • Google Plus One
 • Tweeter
 • Wykop


KONTAKT
Charaktery
25-502 Kielce
ul. Paderewskiego 40
tel. 41 343 28 40
fax. 41 343 28 49