Portal psychologiczny - charaktery.eu

 • Facebook
 • Google Plus One
 • Tweeter
 • Wykop


Zaprenumeruj nasz biuletyn!


Wiadomości

Na czym polega teoria umysłu?

 • Facebook
 • Google Plus One
 • Tweeter
 • Wykop

Na czym polega teoria umysłu? Teoria umysłu to zdolność do przypisywania innym emocji lub procesów myślenia, aby rozumieć i przewidywać ich zachowanie. Łączy się z tym gotowość do przyjęcia perspektywy drugiego człowieka, ponieważ dialog - jak napisał wybitny filozof Józef Tischner - zaczyna się, gdy „stawiasz siebie w moim położeniu, ja stawiam siebie w twoim, zaczynamy wymieniać się położeniami”.

Agnieszka Pluta z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego dokonała przeglądu koncepcji teoretycznych i badań dotyczących teorii umysłu. Interesujący zarys ukazuje aktualny stan wiedzy i sygnalizuje kontrowersje: część badaczy sądzi, że teoria umysłu jest specyficzną i niezależną zdolnością, podczas gdy inni postrzegają ją jako proces zależny od wielu kompetencji, takich jak rozpoznawanie twarzy czy dzielenie uwagi. Teoretyczne spory zostaną być może rozwiązane dzięki technikom neuroobrazowania, które umożliwiają obserwację pracy mózgu podczas procesów teorii umysłu.

Badania sugerują wstępnie, że w mózgu występują dwie drogi nerwowe związane z teorią umysłu. Przypisywanie uczucia radości czy niepokoju drugiej osobie związane jest z aktywacją drogi łączącej ciało migdałowate z korą czołową. Gdy zaś na przykład domyślamy się, że ktoś rozważa, czy podjęta decyzja była trafna, aktywowane są obszary kory przedczołowej oraz płata skroniowego. 

Zrozumienie mechanizmów teorii umysłu może pomóc w terapii m.in. osób z autystycznym spektrum zaburzeń. Artykuł ukazał się w „Rocznikach Psychologicznych” (2012, t. XV, nr 1, s. 7–30).
 

 • Facebook
 • Google Plus One
 • Tweeter
 • Wykop


KONTAKT
Charaktery
25-502 Kielce
ul. Paderewskiego 40
tel. 41 343 28 40
fax. 41 343 28 49